Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi információk a KiK-nél

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a szeretnénk bemutatni Önnek, hogy cégünk hogyan jár el a személyes adatok kezelése során. Tisztában vagyunk azzal, hogy a személyes adatok kezelése milyen hatásokkal jár az érintettekre, ezért nagy gondot fordítunk a kapcsolódó jogszabályi előírások betartására. Ennek során a legkiemelkedőbb jelentőséggel a magánszféra védelme bír a számunkra, továbbá az adatvédelmet érintő jogszabályi előírások betartása számunkra magától értetődő.

Adatvédelmi gyakorlatunk összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletével („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDRP”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) előírásaival.

Kérjük, körültekintően olvassa át adatvédelmi információinkat. Amennyiben kérdése lenne, azt felteheti nekünk az adatvédelem@kik.hu email címen.

 

Jogszabályi háttér

Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok  alapján kezeljük:

 • az Ön hozzájárulása pl. hírlevél-küldéshez, kérdőíves felmérésekhez: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja;
 • szerződéskötéshez szükséges intézkedések megtétele és a szerződés teljesítése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;
 • jogszabályi kötelezettségek teljesítése, mint pl. számviteli megőrzési kötelezettség: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja;

az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az érdekelt jogainak és szabadságainak mérlegelése mellett: pl. marketing ajánlatok, server logfile-ok, webtrekk, sütik alkalmazása az jobb ajánlatok nyújtása érdekében és technikai okokból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

 

A weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Hozzáférési adatok tárolása a szerver logfájlokban

 A weboldalunk megjelenítésekor a rendszerünk automatikusan minden oldal betöltésekor adatokat kér az Ön számítógépétől és azokat az ún. logfájlokban tárolja.

 A következő adatok kerülnek ilyenkor gyűjtésre:

 • a megjelenítés dátuma és ideje,
 • az adat megnevezése,
 • előzmény weboldal címe, ahonnan az illető oldal lekérésre került,
 • IP cím,
 • átvitt adatmennyiség,
 • az internetszolgáltató,
 • a használt operációs rendszer és böngésző.

Ezen adatoknak személyazonosításra alkalmas adatokkal történő együttes tárolására cégünknél nem kerül sor. Az IP cím ugyan elméletileg hozzárendelhető egy adott felhasználóhoz, azonban az általunk kezelt  adatok alapján azt egy konkrét személyre közvetlenül visszavezetni nem lehet.

 A szerver logfájlok tárolására a következő indokok alapján van szükség:

 • információtechnológiai rendszereink biztonsága matt (a visszaélések elkerülésére és bűnmegelőzés);
 • az oldal zavarmentes üzemeltetésének biztosítására,
 • a weboldal optimalizálása miatt.

 A fenti adatok rögzítése és tárolása logfájlokban a weboldal működése szempontjából nélkülözhetetlen, ezért ezen adatok kezelése nem mellőzhető.

Az adatok nem kerülnek egyéb, pl. marketing célú felhasználásra és törlésre kerülnek, amint begyűjtésük célja megvalósult.

 

2. Cookie-k használata

Ahhoz, hogy honlapunk megjelenését vonzóbbá tegyük, az oldalakon ún. cookie-kat, vagy más néven „sütiket” használunk. Ezek kis szövegfájlok, amik az Ön számítógépén/eszközén kerülnek eltárolásra. Az általunk alkalmazott cookie-k egy része böngészője bezárásakor törlődik, más részük (ún. perzistens cookie-k) a gépén maradnak annak érdekében, hogy a weboldalunk újbóli letöltésekor felismerhessük az Ön böngészőjét. A cookie-kban tárolt adatokat nem kapcsoljuk össze az Ön személyazonosító adataival (pl. nevével, lakcímével). Javasoljuk böngészőjének oly módon történő beállítását, hogy Ön a cookie-k használatáról értesüljön vagy bizonyos cookie-k települését bizonyos esetekben vagy általában véve kizárhassa. Ha nem engedélyezi a cookie-kat, úgy az weboldalunk korlátozott funkcionalitását eredményezheti.

 

3. Webtrekk használata honlap-elemzéshez

Tracking szoftvereket azért használunk, hogy honlapunk használhatóságát, minőségét és tartalmát mérjük és elemezzük.

Jelen weboldalon „Webtrekk Analytics”-et használunk webes ajánlataink optimalizálásához. Ez egy statisztikai program, amely a használatot anonim vagy álnevesített módon rögzíti. A program használatával a felhasználói szokásokra vonatkozó adatokat gyűjtünk és értékelünk, az Ön böngészőjéből származó adatok alapján. Az adatok kiértékelése anonim vagy álnevesített módon történik, ami azt jelenti, hogy a személyes azonosító jegyeket ismertető jelek helyettesítik annak érdekében, hogy az érintett személy meghatározása ne, vagy csak nagyon nehezen legyen lehetséges. Az IP-címet a feldolgozás után és tárolása előtt azonnal személytelenítjük. A „Webtrekk” cookie-kat is használ.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • a kínálat javítása,
 • visszaélések elleni védekezés,
 • statisztika és minőségbiztosítás;

 A „Webtrekk” általi adatgyűjtés- és tárolás az alábbi linken a jövőre nézve is letiltható:

http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

 

A link használatával az Ön készülékén egy ún. Opt-Out-Cookie kerül eltárolásra, amely a cookie-k törlésekor a többivel együtt törlődik, azaz, ha továbbra sem ért egyet a „Webtrekk” adatgyűjtésével/tárolásával, akkor ismételten engedélyeznie kell Opt-Out-Cookie elhelyezését a gépén. Ez a cookie gépenként és böngészőprogramonként tárolódik. Amennyiben többféle böngészőt használ, a cookie-t aktiválnia kell a különféle böngészőkben, illetve gépeken.

 A „Webtrekk”-ről további információk érhetők el a www.webtrekk.com internetes oldalon.

 

Személyes adatok felvétele és felhasználása kapcsolat-felvétel érdekében

Amennyiben Ön saját elhatározásából kapcsolatfelvételt kezdeményez velünk (pl. kapcsolatfelvételi nyomtatványon vagy e-mailben), úgy ehhez bizonyos személyes adatok megadása szükséges. A kezelt személyes  adatok köre a mindenkori kapcsolatfelvételi formanyomtatványon látható. Az Ön által megadott személyes adatokat csak a megkeresés ügyintézése során használjuk. Az ügyintézés befejezésével a személyes adatok a jogszabályban előírt megőrzési idő (pl. panaszok esetében öt év) letelte után törlésre kerülnek. A személyes adatok más célú felhasználására abban az esetben kerülhet sor, ha jogszabály ezt lehetővé teszi, melyről Önt kifejezetten tájékoztattuk, illetve, ha Ön az adatok egyéb célra való felhasználásához kifejezett hozzájárulását adta.

A kapcsolatfelvételi nyomtatványon megadott adatok továbbítását az ISA GmbH (Humboldtstr. 59, 22083 Hamburg) végzi az ú.n. shop-rendszerben, amely a KiK Digital GmbH (Siemensstr. 21, D-59199 Bönen) közreműködésével az ú.n. Ticket-rendszerben generál egy munkaszámot. A kapcsolatfelvételi űrlap útján történő megkeresést – annak tartalmától függően – a KiK Textil és Non-Food Kft. vagy a KiK Textilien und Non-Food GmbH GmbH (Siemensstr. 21, D-59199 Bönen) dolgozza fel és válaszolja meg az érintett részére.

 

Hírlevél-szolgáltatás

Ha feliratkozik a hírlevelünkre, akkor az Ön által külön erre a célra megadott adatokat arra használjuk, hogy Önnek rendszeresen hírlevelet küldjük e-mailben. A hírlevél a KiK Textil és Non-Food Kft. reklámjait tartalmazza.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás kétféleképpen lehetséges: vagy az alábbiakban megadott kapcsolati elérhetőségekre küld egy ilyen tartalmú üzenetet, vagy a hírlevélen elérhető erre szolgáló linkre kattint. Mindezt bármiféle költség nélkül bármikor megteheti.

Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bek. alapján hírlevél-szolgáltatásunk reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének, közvetlen megkeresésének (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés) minősül, így a hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz az Ön, mint a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az alább meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a fent meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.

Társaságunk, mint reklámozó, a fenti hozzájárulásban meghatározott körben - a nálunk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az Ön, mint érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A hírlevél-küldéshez szükséges adatok központi tárolását az ISA GmbH (Humboldtstr. 59, 22083 Hamburg) végzi az ú.n. shop-rendszerben. A shop-rendszerből az adatokat Emarsys eMarketing Systems AG (Dachauerstrasse 192, 80992 München) rendszere kapja meg és küldi ki a hírlevelet az érintett vásárlóknak.

 

Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön egy álláspályázat kapcsán e-mailben elküldi számunkra pályázati anyagát, az abban foglalt személyes adatait csak a pályázatának feldolgozása, az álláspályázat elbírálása kapcsán, illetve sikeres pályázat esetén a munkaviszony létrejötte érdekében használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A személyes adatokhoz kizárólag Cégünk erre felhatalmazott, a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevő munkatársai férnek hozzá. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy semmilyen körülmények között nem kívánunk ú.n. különleges adatokat kezelni (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó személyes adat), így ilyen adatokat kérjük ne tüntessen fel a pályázati anyagban. Ha munkaviszony létrejöttére nem kerül sor, akkor adatait az álláspályázat lezárásától számított 6 hónapig őrizzük meg, kivéve, ha Ön külön nem járult hozzá adatai hosszabb ideig történő megőrzéséhez további pozíciókra való kiválasztás érdekében.

 

Tájékoztatás a személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogokról és kapcsolatfelvételi lehetőségek


Please wait...
Close
Folgender Artikel wurde erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
Price:
Mennyiség: