ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

I. Bevezetés

A személyes adatok kezelésének jogszabályszerűségére és az adatkezelés biztonságra a KiK Textil és Non-Food Kft. nagy hangsúlyt fektet. A személyes adatok kezelésekor szigorúan betartjuk a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó előírásait.

Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy milyen személyes és anonim adatokat kezelünk, és azokat hogyan használjuk fel.

Egyúttal a személyes adatok kezelése tekintetében kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi követelmények maradéktalan betartására:

 • A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel. Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 • Az adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Az adatok kezelése során az érintett személyeknek a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.
 • Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy jogszabályellenes használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek. Ennek során cégünk köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

II. Általános tájékoztató - Hogyan gyűjt és továbbít a KiK Textil és Non-Food Kft. adatokat?

A személyes adatokat a KiK Textil és Non-Food Kft. csak akkor kezel, ill. továbbít, ha ez az adatkezelési cél megvalósításához szükséges, és ha Ön ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárul.

Kizáróan önkéntesen, és csak olyan személyes adatokat kérünk megadni, amelyek feltétlenül szükségesek az adott ügyintézéshez, pl. egy e-mailben érkezett kérdés megválaszolásához. Egyéb esetben a személyes adatok megadása szintén önkéntes és a KiK termékkínálatának javítására szolgál, illetve azt segíti elő, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényei szerint alakíthassuk. Személyes adatait csak akkor használjuk fel reklámcélokra, ha ehhez Ön előzetesen kifejezetten hozzájárult.

A személyes adatok kezelése tekintetében „hozzájárulás” az Ön akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A KiK Textil és Non-Food Kft. weboldalán ugyanakkor anonim adatok is rögzítésre kerülnek. Ezeket az adatok nem személyes adatok, nem lehet őket konkrét személlyel kapcsolatba hozni, ill. az adatból az érintettre vonatkozó következtetést levonni, azonban a KiK Textil és Non-Food Kft. számára lehetővé teszi statisztikák elkészítését a honlapot látogatók számáról, illetve azok felhasználói szokásairól, melyet aztán elemezni tudunk és az ajánlatainkat ezután célzottan tudjuk kialakítani.

 

Server Log Files (naplózás)

A honlapunkon tett látogatások számának és a felhasználói szokások elemzése érdekében az Ön browser-én (keresőjén) keresztül a Server Log Files-ben automatikusan továbbításra kerülnek a következő anonim információk a KiK Textil és Non-Food Kft., ill. adatkezelő, adatfeldolgozó szolgáltató partnerei számára:

 • Browser (kereső) típusa és verziója,
 • az Ön által használt operációs rendszer,
 • Referrer URL (a korábban meglátogatott oldalé),
 • számítógép Hostname (rövidített IP cím), és
 • a honlap felkeresés időpontja.

 

Cookie-k (sütik) használata

A KiK vállalati weboldalán több helyen ún. Cookie-k vannak használatban. A Cookie-k kis szövegfájlok, amelyek a számítógépén futnak és a böngészője tárolja azokat. A Cookie-k nem tárolják a személyes adatait, és nem okoznak károkat a számítógépében. Csupán arra szolgálnak, hogy kínálatunkat felhasználóbarátabb módon, hatékonyabban és biztonságosabban alakíthassuk.

Azok a Cookie-k, amelyek nem törlődnek automatikusan, arra szolgálnak, hogy a felhasználót egy későbbi látogatás során újra felismerjék és esetleg a személyes beállításokat (pl. a kosár tartalma) megtartsák vagy automatikusan újra létre tudják hozni.

Ha bizonytalan abban, hogy a Cookie-kat elfogadja-e, szívesen állunk rendelkezésére további információkkal az adatvedelem@kik-textilien.hu e-mail címen.

A Cookie-k használatát célzottan irányíthatja: a legtöbb webböngésző Súgó funkciójában elolvashatja, hogyan tudja beállítani böngészőjét, hogy az új Cookie-kat automatikusan engedélyezze, hogyan reagáljon a böngészője, ha egy új Cookie-t kap, vagy hogyan tudja törölni az összes meglevő Cookie-t és az összes továbbit zárolni.

A www.kik-textilien.hu weblap zavartalan működése érdekében mégis azt ajánljuk, hogy fogadja el a cookie-kat.

 

Webtrekk

A honlap látogatások statisztikai célú kiértékelése céljából a Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (http://www.webtrekk.de) technológiáját vesszük igénybe. Ezen adatokat a szolgáltatásaink színvonalának folyamatos javítása és optimalizálása érdekében értékeljük. Személyes adatokat a Webtrekk rendszer nem kezel. Amennyiben a Webtrekk szolgáltatás futását nem kívánja, úgy azt az alábbi link-re kattintva tilthatja le:

https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk

 

III. Részletes adatkezelési tájékoztató

 

III.1. Személyes adatok kezelése a cégünk hírlevél-szolgáltatására történő feliratkozás tekintetében

A hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozáshoz a feliratkozni kívánó személy nemének, e-mail címének, valamint opcionálisan a születési idejének megadása szükséges.

Ha feliratkozik a hírlevelünkre, akkor az Ön által külön erre a célra megadott adatokat arra használjuk, hogy Önnek rendszeresen hírlevelet küldjük e-mailben. A hírlevél a KiK Textil és Non-Food Kft. reklámjait tartalmazza. A hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás kétféleképpen lehetséges: vagy az alábbiakban megadott kapcsolati elérhetőségekre küld egy ilyen tartalmú üzenetet, vagy a hírlevélen elérhető erre szolgáló linkre kattint. Mindezt bármiféle költség nélkül bármikor megteheti.

Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bek. alapján hírlevél-szolgáltatásunk reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének, közvetlen megkeresésének (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés) minősül, így a hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz az Ön, mint a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az alább meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a fent meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.

Társaságunk, mint reklámozó, a fenti hozzájárulásban meghatározott körben - a nálunk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az Ön, mint érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Az adatkezelésre jogosult személye:

KiK Textil és Non-Food Kft.

KiK24 e-Commerce GmbH

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

Az Ön neme, e-mail címe, valamint (opcionálisan) születési ideje.

Az adatkezelés célja:

Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy Önnek rendszeresen hírlevelet küldjük e-mailben. A hírlevél a KiK Textil és Non-Food Kft. reklámjait és egyéb tájékoztatásait tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy (cégnév, székhely, email, honlap):

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére a jelen adatvédelmi tájékoztató végén megjelölt adatfeldolgozó szolgáltató partnereink jogosultak.

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Az ISA GmbH a hírlevél adatok központi tárolását végzi az ú.n. shop-rendszerben. Az Emarsys rendszere kapja meg a shop-rendszerből az adatokat és küldi ki a hírlevelet az érintett vásárlóknak.

Az adatkezelés időtartama:

Személyes adatait az Ön által történő leiratkozást követő legfeljebb 25 napon belül töröljük.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A KiK Textil és Non-Food Kft. hírlevelekkel kapcsolatos munkakört betöltő munkatársai.

A Kik24 e-Commerce GmbH részéről az E-Mail Marketing Manager munkakört betöltő munkatársak, ezek helyettesítői, és a technikusok.
Az ISA GmbH részéről az illetékes technikusok, programozók.

Az Emarsys részéről a technikusok, programozók, támogató személyzet munkakört betöltő munkatársak.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:

Az adatok biztonsága érdekében az EU biztonsági szabványainak megfelelő védelemmel ellátott szervertermeket üzemeltetünk. A szerver és a kliens közötti adatforgalom biztonságos módon zajlik (SSL, SSH, SFTP, VPN titkosítás). A rendszerhez csak feljogosított használók férhetnek hozzá. A hozzáférés csak olyan külső eszközökről történhet, amelyek IP címe előzetesen jóváhagyásra került.

 

A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés NAIH-121708/2017. számon került bejegyzésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.

 

III.2. Személyes adatok kezelése a cégünk honlapján elérhető kapcsolatfelvételi űrlap útján történő kommunikáció tekintetében

Az online kapcsolatfelvételi nyomtatványon megadott adatokra annak érdekében van szükségünk, hogy kérdését, észrevételét, esetleges panaszát meg tudjuk válaszolni. A kért személyes adatokat csak abban az esetben adja meg, ha igényli, hogy kérdését, észrevételét, esetleges panaszát megválaszoljuk.

A kapcsolatfelvételi űrlap útján történő üzenet küldéséhez a megszólítás (az Ön neme szerint), név, e-mail cím, téma, részletes tárgy és maga az üzenet megadása szükséges. Ezen adatok közül az e-mail cím, a téma és az üzenet mezők kitöltése mindenképpen szükséges annak érdekében, hogy megkeresését érdemben fel tudjuk dolgozni.

 

Az adatkezelésre jogosult személye:

KiK Textil és Non-Food Kft. és a KiK Textilien und Non-Food GmbH

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

Az Ön neve, e-mail címe, neme (a megszólításhoz).

Az adatkezelés célja:

Az Ön által eszközölt megkeresés érdemben történő feldolgozása, kérdéseinek, esetleges panaszainak megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy (cégnév, székhely, email, honlap):

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére a jelen adatvédelmi tájékoztató végén megjelölt adatfeldolgozó szolgáltató partnereink jogosultak.

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Az ISA GmbH a kapcsolatfelvételi nyomtatványon megadott adatok központi továbbítását végzi az ú.n. shop-rendszerben, amely a KiK24 e-Commerce GmbH közreműködésével az ú.n. Ticket-rendszerben generál egy munkaszámot. A kapcsolatfelvételi űrlap útján történő megkeresést – annak tartalmától függően – a KiK Textil és Non-Food Kft. vagy a KiK Textilien und Non-Food GmbH dolgozza fel és válaszolja meg az érintett részére.

Az adatkezelés időtartama:

Az online kapcsolatfelvételi nyomtatványon panasz célból megadott személyes adatai tekintetében a panaszra küldött válasz másolati példányát cégünk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Erre tekintettel az online kapcsolatfelvételi nyomtatványon panasz küldése céljából megadott adatait a fenti határidőben kezeljük.

Az online kapcsolatfelvételi nyomtatványon egyéb célból megadott személyes adatait a kérdésének, észrevételének megválaszolását követő legfeljebb 25 napon belül töröljük.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A megkeresés tárgya szerint a KiK Textil és Non-Food Kft. és a KiK Textilien und Non-Food GmbH panaszkezeléssel, ill. minőségbiztosítással, személyüggyel, ingatlanokkal, kommunikációval, beszerzéssel, társadalmi felelősségvállalással, ill. értékesítéssel kapcsolatos munkakört betöltő munkatársai.

A Kik24 e-Commerce GmbH részéről az ügyfélszolgálati munkakört betöltő munkatársak.

Az ISA GmbH részéről az illetékes technikusok, programozók.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:

Az adatok biztonsága érdekében az EU biztonsági szabványainak megfelelő védelemmel ellátott szervertermeket üzemeltetünk. A szerver és a kliens közötti adatforgalom biztonságos módon zajlik (SSL, SSH, SFTP, VPN titkosítás). A rendszerhez csak feljogosított használók férhetnek hozzá. A hozzáférés csak olyan külső eszközökről történhet, amelyek IP címe előzetesen jóváhagyásra került.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolatfelvételi űrlap működtetésével kapcsolatos adatkezelést nem jelentettük be a NAIH által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba, mivel az az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerinti ügyfélkapcsolatnak minősül. E körben tájékoztatjuk, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül az adatkezelés kapcsán:

 • az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel,
 • az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
 • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használjuk fel, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,
 • az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatjuk.

 

III.3. Személyes adatok kezelése a cégünk részére közvetlenül email útján küldött megkeresések tekintetében

Noha cégünk az online kapcsolatfelvételi űrlap útján történő kapcsolattartást részesíti előnyben, amennyiben Ön ennek ellenére az online kapcsolatfelvételi űrlap helyett közvetlenül email útján fordul kérdéssel, észrevétellel, esetleg panasszal cégünkhöz, és ennek során az Ön által megválasztott személyes adatot ad meg, úgy az adatkezelés vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Az adatkezelésre jogosult személye:

KiK Textil és Non-Food Kft., a megkeresés tartalma alapján esetlegesen a KiK Textilien und Non-Food GmbH

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

Az Ön e-mail címe, továbbá az Ön választása szerint megadott adatok (pl. az Ön neve, lakcíme, telefonszáma).

Az adatkezelés célja:

Az Ön által eszközölt megkeresés érdemben történő feldolgozása, kérdéseinek, esetleges panaszainak megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy (cégnév, székhely, email, honlap):

Az Ön megkeresése alapvetően egyedi jelleggel, manuálisan kerül rögzítésre és elintézésre. Amennyiben a megfelelő válasz kidolgozása érdekében a megkeresés továbbításra kerül az alább leírt központi rendszerbe, úgy az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére a jelen adatvédelmi tájékoztató végén megjelölt adatfeldolgozó szolgáltató partnereink jogosultak.

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Az ISA GmbH az Ön megkeresésének megválaszolása érdekében továbbított adatok központi továbbítását végzi az ú.n. shop-rendszerben, amely a KiK24 e-Commerce GmbH közreműködésével az ú.n. Ticket-rendszerben generál egy munkaszámot. A közvetlen email útján történő megkeresést – annak tartalmától függően – a KiK Textil és Non-Food Kft. vagy a KiK Textilien und Non-Food GmbH dolgozza fel és válaszolja meg az érintett részére.

Az adatkezelés időtartama:

Az email útján történő közvetlen megkeresésében panasz célból megadott személyes adatai tekintetében a panaszra küldött válasz másolati példányát cégünk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Erre tekintettel az email útján történő közvetlen megkeresésében panasz küldése céljából megadott adatait a fenti határidőben kezeljük.

Az email útján történő közvetlen megkeresésében egyéb célból megadott személyes adatait a kérdésének, észrevételének megválaszolását követő legfeljebb 25 napon belül töröljük.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A megkeresés tárgya szerint a KiK Textil és Non-Food Kft. és a KiK Textilien und Non-Food GmbH panaszkezeléssel, ill. minőségbiztosítással, személyüggyel, ingatlanokkal, kommunikációval, beszerzéssel, társadalmi felelősségvállalással, ill. értékesítéssel kapcsolatos munkakört betöltő munkatársai.

A Kik24 e-Commerce GmbH részéről az ügyfélszolgálati munkakört betöltő munkatársak.

Az ISA GmbH részéről az illetékes technikusok, programozók.

Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:

Az adatok biztonsága érdekében az EU biztonsági szabványainak megfelelő védelemmel ellátott szervertermeket üzemeltetünk. A rendszerhez csak feljogosított használók férhetnek hozzá. A hozzáférés csak olyan külső eszközökről történhet, amelyek IP címe előzetesen jóváhagyásra került.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közvetlenül email útján közölt megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelést nem jelentettük be a NAIH által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba, mivel az az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerinti ügyfélkapcsolatnak minősül. E körben tájékoztatjuk, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül az adatkezelés kapcsán:

 • az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel,
 • az adatkezelés célja az érintett számára ismert, hiszen azt megkeresésnek tartalma szerint maga az érintett határozza meg
 • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) a jelen tájékoztató szerint előre meghatározott,
 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használjuk fel, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,
 • az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatjuk.

 

III.4. Tájékoztatás a személyes adataival kapcsolatban Önt megillető jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről

 

Tájékoztatáshoz való jog

Ön az alábbi elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől a személyes adatai kezeléséről (módjáról, folyamatáról), kérheti az esetlegesen hibás adatok helyesbítését, valamint jogában áll megtiltani vagy egyes esetekre korlátozni személyes adatainak kezelését (törlés, zárolás).

Kérelmére cégünk Önnek közvetlenül is megküldött részletes tájékoztatást ad a cégünk által kezelt, illetve a cégünk által a jövőben esetleg megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Cégünknek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban kell tájékoztatást adnia. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be cégünkhöz. Egyéb esetekben cégünk költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Adathelyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll, a személyes adatot cégünk helyesbíti.

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályban jelzett esetekben. Cégünk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati jog

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint
 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

 

 

 

IV: Elérhetőségeink:

 

1. Adatkezelők

KiK Textil és Non-Food Kft.
Hengermalom út 19-21.
H-1117 Budapest
Magyarország

Email: adatvedelem@kik-textilien.hu
Website: www.kik-textilien.hu

 

KiK Textilien und Non-Food GmbH
Siemensstr. 21
D-59199 Bönen
Németország

Email: adatvedelem@kik-textilien.hu
Website: www.kik-textilien.com

 

KiK24 e-Commerce GmbH
Siemensstr. 21
D-59199 Bönen
Németország

Email: adatvedelem@kik-textilien.hu
Website: www.kik.de

 

2. Adatfeldolgozók

KiK24 e-Commerce GmbH
Siemensstr. 21
D-59199 Bönen
Németország

Email: adatvedelem@kik-textilien.hu
Website: www.kik.de

 

ISA GmbH
Humboldstraße 59
D-22083 Hamburg
Németország

E-Mail: webmaster@isa-hamburg.com
Website: www.isa-hamburg.com

 

Emarsys eMarketing Systems AG
Emarsys Interactive Services GmbH
Stralauer Platz 34
D-10243 Berlin
Németország

Email: berlin@emarsys.com
Website: www.emarsys.com


Please wait...
Close
Folgender Artikel wurde erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
Price:
Mennyiség: